Školka

Výběr z důležitých informací 

Provoz MŠ:
denně od 6:30  do 16:30 hod.
- děti přicházejí do 8:00 hod.
- rodiče omlouvají nepřítomné děti co nejdříve (plánovanou nepřítomnost je třeba hlásit předem)
- rodiče předávají dítě do MŠ zdravé!
- zákaz vodění psů a kouření v areálu

Úplata za  vzdělávání:
základní částka za předškolní vzdělávání je stanovena na 800,-Kč měsíčně. Úhrada se provádí převodem na účet č. 5449 552/0800 nebo hotově vždy do 15. dne příslušného měsíce (vzdělávání v posledním ročníku je po dobu 12 měsíců bezplatné - předškoláci). V měsíci červenci a srpnu je školné kráceno dle počtu dní provozu. Výši platby za prázdninové měsíce rodiče naleznou na nástěnce ve školce. Úhrada je povinná i v případě, že dítě o prázdninách celý měsíc do školky nedochází!

Úhrada stravného:
formou trvalého příkazu (záloha 1160,- na účet č. 5449 552/0800) mimořádně hotově, nutno podat přihlášku ke stravování (u nových strávníků).
Cena: 58,-/den
Stravu lze odhlásit pouze den předem do 13:30 hod.

O Vaše dětí se starají:
Modrá třída: Jana Dlouhá a Dana Chmelařová
Žlutá třída: Radomíra Machatá a Iva Uzlová