Mateřská škola Liberec Barvířská

Zápis k předškolnímu vzdělávání 
pro školní rok 2022/2023

Harmonogram:

I. fáze - vydávání žádostí: 19. dubna - 9. května 2022 (žádosti se vydávají elektronicky přes zápisový portál)

II. fáze - sběr žádostí - zápis10. května 2022  13:00 - 16:00 hod.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených do 31. 8. 2017.

Odkaz na zápisový portál k vyplnněí žádosti: 

https://zapisyms.liberec.cz

!!!  Pro děti cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině je termín podání žádostí stanoven na 9.6.2022. Žádosti budou podávány v papírové formě.