Kontaktní informace

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ředitel ZŠ a MŠ:
Mgr. Miloslav Kuželka
tel. 485 108 790

Zástupkyně ředitele školy pro předškolní vzdělávání: 
Radomíra Machatá
tel. 724 577 363