Změna v odhlašování stravného

Vážení rodiče,
s platností od 01.10.2013 dochází ke změně odhlašování stravného.
Stravné je nutné odhlásit den předem -  nejdéle do 13:00 hod.

V případě nemoci si lze stravu první den odebrat do přinesených nádob v době od 11:30 do 12:00 hod.
Tato změna je na základě žádosti firmy Gastron, která stravu dodává. Důvodem je stálé zvyšování cen potravin a ztráty, ke kterým dochází při odhlašování stravy ráno. Firma Gastron se tak chce vyhnout zvyšování ceny stravného. Tento systém je zaveden i na dalších školách a školkách, kam stravu dováží.

Případné dotazy směřujte na vedoucí stravování firmy Gastron - pí Drozdovou, kancelář v budově školní jídelny.

I. Švihlová, hospodářka