Zápis do MŠ pro rok 2024/2025

Harmonogram:

I. fáze - vydávání žádostí: 15. dubna - 8. května 2024 - v tento termín vyplňte elektronicky žádost 
na: https://zapisyms.liberec.cz
pořadí mateřských školek doplňte dle preferencí, vytiskněte si, podepište (nenoste nám ji však dříve, než 9.5.24 13:00-16:00)

II. fáze - sběr žádostí - zápis: 9. května 2024 13:00-16:00 - v tento termín donesete do mateřské školy vyplněnou, vytištěnou a podepsanou žádost o přijetí, zejména dbejte na správné doplnění telefonu a e-mailu, s sebou také přineste pro kontrolu údajů rodný list dítěte a svůj občanský průkaz

Zápis proběhne v tomto termínu nerozdílně pro děti s trvalým pobytem na území města i ukrajinské uprchlíky po 24. únoru 2022.

Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2024/2025 se týká dětí narozených do 31. 8. 2019.

Děti, které již docházejí do mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku a v této docházce budou ve stejné MŠ pokračovat i po 1. září 2024, absolvovat zápis samozřejmě nemusí.