Zápis do mateřské školy 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Harmonogram:
I. fáze - vydávání žádostí: 19. dubna - 9. května 2022 (žádosti se vydávají elektronicky přes zápisový portál)
II. fáze - sběr žádostí - zápis: 10. května 2022  13:00 - 16:00 hod.
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023 se týká dětí narozených do 31. 8. 2017.

Odkaz na zápisový portál k vyplnění žádosti:   https://zapisyms.liberec.cz

Pokud nemáte přístup k internetu nebo neumíte žádost elektronicky vyplnit, dostavte se ve středu 20.04.2022 od 9:30 do 11:30 hod. do mateřské školy, kde s Vámi žádost vyplníme. S sebou kartičku pojištěnce dítěte. Tento termín nenahrazuje zápis, jedná se pouze o vyplnění žádosti!

!!!  Pro děti cizinců, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana podle zákona v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině je termín podání žádostí stanoven na 9.6.2022. Žádosti budou podávány v papírové formě.