Informace pro rodiče

Personální obsazení:
vedení ZŠ a MŠ: Mgr. Miloslav Kuželka (ředitel), Mgr. Martin Urban (zástupce ředitele)
vedoucí učitelka MŠ: Radomíra Machatá
učitelky: Jana Dlouhá, Dana Chmelařová, Iva Uzlová
hospodářka: Bc. Ivana Švihlová
(vedení školy a hospodářku naleznete v přízemí hlavní budovy základní školy)

Evidenční list
Vyplňte a odevzdejte při nástupu dítěte do MŠ. Zvláště pozorně vypište telefon, který bude dostupný při náhlém onemocnění dítěte. Zajistěte i vyplnění od lékaře (důležité jsou zejména alergie a různá omezení dítěte).

Přihláška ke stravování
Stravování pro mateřskou školu bude zajišťovat firma Gastron. Přihlášku ke stravování vyplňte a odevzdejte hospodářce nebo zanechte v MŠ. Jídelníček si můžete prohlížet na webových stránkách školky v sekci Jídelníček. Pokud dítě nebude mít stravné uhrazeno, nebude moci do školky docházet!

DALŠÍ INFORMACE
- obdrželi jste seznam věcí, které je třeba dítěti opatřit. Přineste je s sebou v den nástupu do mateřské školy, všechny, prosím, podepsané!!!
- zároveň učitelkám předáte vyplněné Zmocnění pro předávání dítěte s veškerými potřebnými údaji
- a vyplněný a pediatrem doplněný Evidenční list

Kontakty:
ředitelství ZŠ a MŠ, hospodářka: 485 108 790, 724 577 362  
                                              info@zs-barvirska.cz
mateřská škola:  724 577 363  
                         ms@zs-barvirska.cz