Výlet-Pěnčín

Naší poslední akcí se školkou byl výlet obou tříd do Pěnčína na Kozí farmu. V osm hodin jsme vyrazili autobusem, který nás zavezl na místo. Prohlédli jsme si farmu, viděli jsme kozy, krávy, pávy, osla atd. Dozvěděli jsme se jak se vyrábějí kozí sýry a jogurty. Projeli jsme se vláčkem do Krásné k místnímu kostelu, vyrobili jsme si, někdo pro maminku, krásné korálky na ruku, o kterých jsme se dozvěděli jak se vyrábí. I když nám počasí moc nepřálo, tak se nám výlet moc líbil a byla to krásná tečka na závěr školního roku...