Výlet Dolánky

Polodenní výlet do Dolánek...návšteva Přírodního domu....a Dlaskova statku.

Velkým dobrodružstvím byla cesta vlakem....:-)

Počasí nám přálo ....tak jsme si to všichni náramně užili.