Vyjádření školy k plánované stávce

Vážení rodiče,

naše škola nesouhlasí s připravovanými změnami ve financování školství, které budou mít dopad na kvalitu vzdělávání a souhlasíme s důvody stávky vyhlášené na pondělí 27. listopadu 2023. Po zhodnocení situace jsme se však rozhodli nepřipojit se k vyhlášené stávce. 

Nesouhlasíme zejména se:

  • snížením mezd nepedagogických pracovníků,
  • omezením počtu hodin, které můžeme odučit, což by mělo za následek snížení kvality vzdělávání.

 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ