Sportovní den ve škole

20.9.  Už je to tradice; základní škola pravidelně na podzim připravuje pro předškoláky z okolních mateřských škol spotrovní dopoledne. Modrásci se letos opět zúčastnili. Zvládnout všechny sportovní disciplíny a úkoly obratnosti a zručnosti nebylo vůbec jednoduché, ale protože se všichni moc snažili, odnesli si zaslouženě domů medaile a sladkosti.