Sportovní den

V pátek 18. září 2015 se na naší škole uskutečnil již tradiční „Sportovní den pro mateřské školy“. Tentokrát s rekordní účastí 120 dětí. Dorazily děti ze školek z blízkého okolí, naše školka samozřejmě nemohla chybět :-)
Pro děti to bylo dopoledne plné soutěží a sportovních disciplín, které probíhaly v našich dvou tělocvičnách (a vzhledem k počtu malých sportovců) i v učebně přírodopisu. Malí předškoláci překonávali opičí dráhy, probíhali slalomy, plnili úkoly s míčem, na lavičkách i s florbalovou hokejkou. Bylo vidět, jak si svůj sportovní den užívají a mají radost z každého splněného úkolu. Školou se ozývalo mohutné povzbuzování. Odměnou byla pro všechny nejen malá sladkost, ale i radost z toho, co všechno dokázali.

Fotografie dokládají, že se vše vydařilo na jedničku.
Už teď se škola těší na další společné akce s budoucími prvňáčky!