Sportovní den 2010

Naše školka se v pátek 1. října 2010 zúčastnila Sportovního dne pro mateřské školky, který již tradičně pořádá naše základní škola.
Spolu s námi příšla i Mateřská škola Rolnička, V Zahradě a Matoušova. Sportovní klání děti očividně velmi bavilo a v průběhu dopoledne stihly i navštívit žáky třídy 1.A a podívat se, jak se děti v první třídě učí. Den se vydařil a dětem pak ještě více chutnal oběd.