Rozloučení se školáky

V tomto roce do školy vyprovázíme 9 předškoláčků. Protože nemoci nechodí jen po horách, tak se jich na společném rozloučení sešlo jen 5 statečných. Tento den byl pro ně opravdu slavnostní. Nejprve byli ostužkováni velkou jedničkou, kterých jim přejeme co nejvíce. Paní Plná budoucím školákům zakoupila interaktivní knihy, které je hned zaujaly. Obdrželi CD s fotografiemi, které jsme během celého školního roku nafotili při různých akcích či jen při „normálním“ životě v mateřské škole. Také jsme po celý rok sbírali obrázky a pracovní listy dětí a dostaly je svázané ve formě portfolia. Je zajímavé sledovat, jak se každý z nich během jednoho roku rozvinul a posunul v grafickém projevu. Jistě to bude příjemné do takové knihy nahlédnout za pár let ☺. Společně si pak děti zavzpomínaly na akce, které jsme společně zažili. Venku si pak děti daly zmrzlinku v kornoutku, kterou nám zakoupily maminky Blažková a Stárková. Odpoledne se na zahradě MŠ rozhořel oheň a společně jsme si s rodiči opekli buřtíky, popovídali a strávili společně hezké odpoledne. Přejeme všem budoucím školáčkům hodně píle, samé jedničky a těšíme se na další společná setkávání.