Rozloučení s předškoláčky

12.6. Tak jako vykvetly kytičky, vyrostly nám naše dětičky. Slavnostní rozloučení s budoucími školáčky proběhlo ve čvrtek 12. června na zahradě mateřské školy. Sluníčko nám přálo a celá zahrada se proměnila v kouzelné místo plné rozkvetlých kytiček. Modráskům to moc slušelo a slavnostní slib budoucích školáčků byl poslední tečkou za roky chozeníí do naší školky.