Návštěva školy

13. 11. jako již tradičně navštívili předškoláci naší základní školu. V tělocvičně si s paní učitelkou zahráli hry a zacvičili si. Vyzkoušeli si jak to vypadá v opravdové hodině ve třídě. Navštívili jsme i počítačovou učebnu, kde si vyzkoušeli práci s počítačem a různé programy s kreslením. Na závěr děti dostaly na památku upomínkový list. Teď už jenom naše předškoláky čeká zápis, který bude prvním krokem k nástupu do 1.třídy.