Návštěva knihovny-žlutá třída

Žluťásci navštívili knihovnu v úterý 29. 3. se stejným programem viz modrásci :-)