Muzeum

Děti navštívily Liberecké muzeum,s prohlídkou hudebních strojů.

Viděly a slyšely hudební stroje z dob minulých,které nepotřebovaly a nepotřebují být člověkem-hudebníkem ovládány.