Mikulášská nadílka

Mikuláš, čerti a andělé za námi do školky přišli ve čvrtek 5.12. už dopoledne. Ani jsme se moc nebáli, nemáme důvod - máme tu samé hodné děti, ještě hodnější paní učitelky a kuchařky. Po písničkách a básničkách začalo veliké nadělování a opravdu všichni dostali nejen spoustu sladkostí, ale také dárečky. Čerty jsme poslali s nepořízenou pryč a moc jsme si celé dopoledne užili.