Jazzový workshop "Mladí Ladí Jazz"

Ve čtvrtek 7. dubna jsme s dětmi ze sborečku vyrazili do ZUŠ Liberec na jazzový workshop pro děti. Americký klarinetista Oran Etkin, držitel ceny Grammy, zde představil svou metodu Timbalooloo, která předškolním dětem umožňuje stát se muzikantem skrze hudební příběhy. Děti si tak mohly zazpívat, zatancovat a seznámily se s novými hudebními nástroji.