Jarní drak

Ve středu 9. 3. k nám do MŠ přilétl Jarní drak, který si s dětmi povídal o jaru. Málem se nám ani do herny nevešel, jak se začal nafukovat. Potom se objevil i krtinec, který se změnil v rozkvetlou louku a paní Bouřka s pomocníky Bleskem a Hromem nám vysvětlili, jak je to v přírodě s jarním deštěm. Děti si společně zazpívaly písničku a prokázaly, že znalosti o přírodě mají. Jarem to vonělo a byla milá atmosféra.