Jak jsme stáli na prknech, co znamenají svět...

V pondělí 25. 3. jsme měli schůzku s opravdovým mušketýrem v divadle F.X.Šaldy. Prohlédli jsme si nejen hlediště a další přístupné prostory divadla, ale pan mušketýr nám ukázal i šatny a zákulisí jeviště. Už víme, kdo se stará o kostýmy, kdo vyrábí hercům paruky, jak se staví kulisy na jevišti, že nastudování každé hry, opery, muzikálu i baletu (už také víme, co to je) má na starosti pan režisér. V něho se proměnil i náš mušketýr. Stačilo odhodit širák a kord a rázem se z nás všech stali herci, kteří pod laskavým dohledem režiséra nacvičovali pohádku s opravdovými kulisami na opravdovém jevišti. Potlesk paní učitelek a pocit, že jsme stáli na prknech, co znamenají svět, nám byl velkou odměnou.