Filip na Zlověstném ostrově

V úterý 31. 1. se k nám do školky zase přišel podívat Filip, tentokrát s posledním programem z cyklu výchovně vzdělávacích pořadů o zdravém životním stylu, Filip na Zlověstném ostrově. A kde tento ostrov je? Tam kde řádí démoni alkoholu, nikotinu a drog. Děti se seznámily se škodlivostí těchto návykových látek, obraně proti nim a nebezpečí, které číhá za každým stromem tohoto ostrova. Některé děti byly plni odhodlání před tímto nebezpečím varovat i své rodiče, tak zauvažujte, zda dětem uděláte trochu radosti, když toto téma nebudete shazovat a jednu cigaretku před nimi skutečně zamáčknete na důkaz jejich přesvědčení.