Dětský den na ZŠ

Ve středu 30. 5. se o naše nejmenší postarali žáci základní školy. Nejprve nám zazpívali při kytaře a protože jsme písničku znali, tak jsme se i přidali. Pak nám kluci opekli vuřtíky, které moc chutnaly. V tělocvičně i na dopravním hřišti si pro nás připravili soutěže a překážkovou dráhu. Sluníčko nám svítilo a nálada byla úžasná. Kamarádi školáci se k nám hezky chovali a my jsme soutěžili i několikrát. Celá akce měla ohlas i u žáků školy, kteří se o své nástupce řádně starali a mile je soutěžemi provázeli. Podívejte se na fotky, hovoří za vše.