Den jazyků v naší školce

26.9. se naše školka zúčastnila oslav Dne jazyků našich sousedů. Občanské družení TriLingo z Görlitz v sousedním Německu spojuje mateřské školy a školská zařízení v Trojzemí a naše mateřská škola je jeho členem. Dopoledne jsme si pozvali malého dráčka, který je symbolem sdružení, hráli si na princezny a rytíře, vyrobili si modely hradů a zámků, připravili dráčkovi (vegetariánskou) hostinu...Dokonce jsme si prohlédli dvě pohádky, a to v němčině a v polštině. Rodiče jsme odpoledne spontánně zdravili "Guten Tag", protože za ten den nám spousta cizích slovíček utkvěla v paměti.