Besídka nejen pro maminky

V úterý 10. května jsme nejen pro maminky uspořádali příjemné odpoledne, kde jsme ukázali to, co jsme se naučili, několik písniček, básniček, tanečků, pohádek apod. Milá atmosféra doprovodila i nějaká ta slzička dojetí. Po hudebním programu jsme se přesunuli na školní zahradu, kde byla možnost opéct si buřty :-) Pokud má někdo nějaké fotografie nebo záznam z akce, prosíme, přineste nám je do školky, děkujeme.