Kroužky

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ: cvičit je zdravé a prima, naučíme se správně držet tělo, správně dýchat...

SBOREČEK BARVÍNEK: děti se naučí hravou formou základům sborového zpívání, doprovázet písničky hrou na rytmické nástroje a hrou na tělo. Při sólovém zpívání se naučí ztratit ostych veřejně vystupovat. Podobně jako u zdravotního cvičení se naučí pracovat s dechem apod.

Všechny ostatní aktivity jsou součástí Školního vzdělávacího programu.