Vyšetření očí

Jako vloni nám bylo nabídnuto vyšetření očí, které může objevit některé vady očí u dětí již v předškolním věku. Toto vyšetření již není hrazeno zdravotní pojišťovnou a stojí 150,- Kč. Máte-li o ně zájem, nahlaste se u učitelek ve třídě. Toto vyšetření máme předběžně domluvené na 4. 1. 2012.