ZOO

17.5. jsme se s dětmi vydali za zvířátky do ZOO. Tento výlet máme zařazený do projektu Liberec - město, ve kterém žiji. Počasí nám přálo, zvířátka jsme si užili a ještě jsme si ve školce o nich povídali a namalovali si obrázky těch, které nás nejvíce zaujali. Poprvé jsme se ukázali v nových čepičkách, které jsme dětem pořídili právě na tyto společné akce, abychom je snadněji mezi ostatními rozlišili.