Návštěva ve škole

19.11. předškoláci navštívili naši základní školu. Prohlédli si třídy, s paní učitelkou si zacvičili v tělocvičně, vyzkoušeli si program kreslení v počítačové učebně. Ve třídě si hráli na opravdové školáky, pracovali v lavicích, zahráli si pohádku... Máme to už vyzkoušené, takže hurá k zápisu.