top
Mateřská škola Liberec Barvířská

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2018-2019

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018-2019

I. fáze - vydávání žádostí (3. dubna 2018 - 2. května 2018) – elektronicky na webovém portálu  https://zapisyms.liberec.cz/
II. fáze - sběr žádostí - zápis (3. května 2018)
Podrobnější informace o organizaci zápisů do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou naleznete na uvedeném portálu.
Povinné předškolní vzdělávání ve školním roce 2018/2019 se týká dětí narozených do 31. 8. 2013.
____________________________________________________________________________
I. fáze – vydávání žádostí 3. 4. 2018 – 2. 5. 2018

Žádost pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat níže uvedenými způsoby v období vydávání žádostí, tj. ve výše uvedeném období.
Elektronické vydání žádosti  - na internetové adrese: https://zapisyms.liberec.cz/

Systém Vás provede vyplněním žádosti, kterou si v závěru vytisknete. Pokud nemáte přístup k počítači, můžete se dne 25.4.2018 v čase od 9:00 do 11:00 a 13:00 - 16:00 dostavit osobně s přísl. doklady do mateřské školy, kde Vám bude vyplnění žádosti umožněno.
Pro podání žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy nestačí pouze zaregistrovat se
a žádost vytisknout. Podepsanou žádost včetně potvrzení praktického lékaře pro děti
a dorost o povinném očkování je nutné předat pověřenému pracovníkovi zvolené školy ve II. fázi - sběr žádostí - čtvrtek  3. 5. 2018
Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Registrace a vyzvedávání žádostí je možná pouze ve výše uvedeném termínu. Identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy  nebo pro sledování žádosti v době zápisu.

II. fáze – sběr vyplněných žádostí v mateřských školách čtvrtek 3. 5. 2018
Do všech zvolených mateřských škol odevzdejte pouze jednu verzi žádosti se stejným číslem uvedeným v pravém horním rohu žádosti.
Sběr žádostí do běžných tříd probíhá v uvedeném termínu v době od 9:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 16:00 hodin v jednotlivých mateřských školách

V termínu příjmu žádostí:

Odpovědnému pracovníkovi mateřské školy předložte:
• řádně vyplněnou žádost,
• originál potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost o povinném očkování,
• rodný list dítěte,
• občanský průkaz zákonného zástupce.

Dítě můžete přihlásit do vybraného počtu mateřských škol (ve formuláři je místo pro zapsání tří škol v pořadí preferencí). Pokud zákonný zástupce podává žádost o přijetí na více než tři mateřské školy, je možné do vytištěné žádosti dopsat další školy rukou.
Do každé zvolené mateřské školy se musíte dostavit osobně z důvodu odevzdání podepsané žádosti v papírové podobě.Fotogalerie:

Není k dispozici žádná fotografie v galerii